FANDOM


Chibaku Tensei (địa bộc thiên tinh)
Images2121

Là 1 loại nhẫn cực kì mạnh trong naruto.Người sử dụng nhẫn thuật này cần rất     nhiều chakra để thi chuyển

đa số người sử dụng nhẫn thuật này điều có 1 nguồn chakra của lục đạo chân nhân như Nagato, Sasuke.

Đây là 1 nhẫn thuật của 2 anh em lục đạo dùng để phong ấn Kaguya,nhẫn thuật này khiến nạn nhân bị hút vào tâm của

nó sẽ bị đưa đến 1 chiều không gian khác và có khả năng bị phong ấn.Nhược điểm của nhẫn thuật này là dễ bị phá hủy.Nhẫn thuật này sẽ hoàn thành nhanh khi người sử dụng có 1 lương chakra khổng lồ và sẽ hoàn thành chậm khi chakra của người đó,và rất cần khoảng cách để thực hiện 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên