FANDOM


Dòng họ Nara là một trong các dòng họ lớn của konoha(làng Lá). Các thành viên trong gia tộc này có thể sử dụng thuật điều khiển bóng của mình. Khi đối thủ chúng phải chiêu này thì đối thủ sẽ làm theo những động tác của người sử dụng. Tộc Nara còn sở hữu một khu rừng của konoha. Họ thường nuôi nai ở đây.