FANDOM


Hỏa Độn (火遁, Katon) thuộc trong những nguyên tố Biến Đổi Tự Nhiên cho phép người sử thổi
180px-Fire Release Fire Dragon Flame Missile

Hiruzen Sarutobi dùng Hỏa Thuật

được lửa bằng cách tăng lượng nhiệt của Chakra. Thông thường, kết hợp với Dần, những thuật hỏa độn có thể đánh ở tầm xa, gây nổ và sát thương cao. Nhẫn Thuật Hỏa được sử dụng rất nhiều bởi các Ninja làng , cụ thể là Tộc Uchiha được biết đến mọi thành viên trong tộc đều sử dụng hoàn hảo. hỏa độn hòa câu9 lửa là mạnh nhất do uchiha sasuke làm

Xem thêm sửa

- Danh sách các thuật Hỏa


Theo Narutopedia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.