FANDOM


CÓ THỂ NÓI GỌN HUYẾT KẾ GIỚI HẠN LÁ MỘT TỪ CHUNG CHỈ CÁC LOẠI MẮT TRONG NARUTO.VÍ DỤ NHƯ [SHARINGAN,BAYKUGAN,MAGEYO SHARINGAN,RINENGAN...]

1.SHARINGAN

NGƯỜI SỞ HỮU :GIA TỘC UCHIHA

ĐÁNH GIÁ : CẤP S

CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHO NINJA KHACF BỊ ĐIỀU KHIÊN TÂM TRÍ [UCHIHA SHISUI] HOẶC BỊ DÍNH ẢO THUẬT NGAY LẬP TỨC

2. BAYKUGAN

NGƯỜI SỞ HỮU: GIA TỘC HUYYGA

ĐÁNH GIÁ :CẤP A

CÓ KHẢ NĂNG LAMFNGUWOWIF DÙNG SƯ DỤNG CÁC LOẠI THUẬT NHƯ BÁT QUÁI LỤC THẬP TỨ CHƯỞNG,BÁT QUÁI CHƯỞNG HỒI THIÊN...

3.RINENGAN

NGƯỜI SỞ HỮU:NAGATO,MADARA,SASUKE,PAIN

ĐÁNH GIÁ:SSS

RINENGAN CÓ THE CHO SỬ DUNG CÁC THUẬT NHƯ TRIỆU HỒI THẬP VĨ...

HÌNH THAM KHẢO

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên