FANDOM


Sword of Kusanagi ("Kusanagi no Tsurugi", "Hiểu theo nghĩa đen": Thanh kiếm Cắt-Cỏ) có thể ám chỉ đến:

• Sword of Kusanagi, được nắm giữ và sử dụng bởi Orochimaru.

• Sword of Kusanagi, được nắm giữ và sử dụng bởi Sasuke Uchiha.

• Sword of Totsuka, được nhiều người hiểu sai như một "bản sao hoàn hảo của thanh Kusanagi của Orochimaru".

• Sword of Kusanagi: Longsword of the Sky, một nhẫn thuật được thực hiện bởi Orochimaru.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên