FANDOM


Hệ Phong (风遁, Futon; Tiếng Việt: "Phong Độn") là một trong những nguyên tố Biến đổi tự nhiên tạo nên những thuật tấn công cho phép ngừơi sự dụng tạo ra gió bằng chakra của mình sao cho sắc bén và mỏng nhất có thể đựơc, rất giống như lưỡi dao của một cây kéo .

200px-Wind Release Great Breakthrough

Orochimaru đang sử dụng một thuật hệ Phong

Là nhân tố hiếm nhất trong năm nguyên tố chakra cơ bản (mặc dù nhân tố này lại có vẻ khá phổ biến ở các Ninja làng Cát),Phong thuật thích hợp cho những đòn tấn công từ tấm ngắn cho tới tầm trung, kết hợp sức mạnh vô cùng lớn và sự chính xác để tạo ra những nhát cắt với sức mạnh lớn . Người dùng thậm chí có thể chuyển chakra tính phong cuả mình vào thanh kiếm để tăng phạm vi tấn công và cũng như sức mạnh của nhát chém. Có thể đạt hệ phong được bằng cách học làm thế nào để cắt một chiếc là ra làm đôi với chakra và sau đó học cách để ngăn chặn dòng chảy của nước.

Theo tự nhiên, Hệ Phong bản thân nó rất mạnh khi chống lại những đòn Lôi thuật, và tương tự lại khá yếu khi chống lại những đòn tấn công của Hoả Thuật. Trong trường hợp kết hợp các thuật , nó làm gia tăng sức mạnh của các thuật Hệ Hoả cũng như làm tăng sức mạnh rung chuyển của Thuỷ Thuật.

Chakra tính phong, khi kết hợp với chakra tính Thuỷ, tạo ra huýêt kế giới hạn là Chakra tính Hàn .


Xem thêm Sửa đổi

- Danh sách những thuật hệ Phong

- Danh sách những người dùng Phong Thuật


Theo Narutopedia