FANDOM


Hệ Thổ (土遁, Doton; Tiếng Việt "Thổ Độn") nằm trong nguyên tố Biến Đổi Tự Nhiên, là những
180px-Underworld

Jiraiya sử dụng Thổ Độn: Đầm lầy tử thần

thuật cho phép người dùng điều khiển đất nhằm phòng thủ hoặc tấn công. Ngoài ra, Thổ Thuật rất hữu dụng để hỗ trợ từ đó, người dùng có thể độn thổ hoặc đi xuyên qua đá. Thổ Thuật thường có ấn Tỵ khi thực hiện, Thổ thuật có khả năng thay đổi độ cứng của đất, như cứng như kim loại hoặc dẻo như đất sét. Người sử dụng có thể tạo ra đất hơn là sử dụng nguồn đất có sẵn. , điển hình là Hokage Đệ Tam, Hiruzen Sarutobi. Các Ninja của làng Đá rất thông thạo các thuật hệ Thổ. Theo tự nhiên, Thổ mạnh hơn Thủy[1] nhưng lại yếu hơn Lôi[2]. Hệ Thổ cũng là một trong những nguyên tố kết hợp ra các Huyết Kế Giới Hạn như: Hệ Trần, Hệ Dung Nham, Hệ Mộc và có lẽ cả Hệ Tinh Thể.

Xem thêm Sửa đổi

- Danh sách các thuật hệ Thổ

- Danh sách những người sử dụng Thổ Thuật

Theo Narutopedia