FANDOM


Những viên thuốc đặc biệt này được chế tạo bởi Orochimaru.

320px-Genjutsu Pills

Thuốc Ảo Giác

Sau khi uống,viên thuốc sẽ tạo ra Ảo Thuật làm cho mục tiêu bị tê liệt cơ thể.Thuốc này còn ảnh hưởng đến trí óc của đối tượng như là Bát Vĩ không thể nào nhớ nổi  cái lúc nổi điên của mình lần trước sau khi Fukai uống thuốc đó.  

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên