FANDOM


Uchiha Sarada (うちはサラダ, Uchiha Sarada), là một ninja nữ của Làng Lá và cũng đồng thời là thành viên của tộc Uchiha. Là con Gái của Sasuke và Sakura.Bạn thân là Boruto và Mistuki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên