FANDOM


Zetsu Đen ( 黒ゼツ , Kuro-Zetsu ) được tạo ra từ ý trí của Kaguya Ōtsutsuki nhằm đảm bảo sự hồi sinh cho mình sau này. Và cũng chính Zetsu Đen là kẻ chủ mưu gây nhiều chuyện ảnh hưởng đến lịch sử của thế giới shinobi. Để tiếp tục kế hoạch của mình, nó hợp tác với Zetsu trắng để trở thành một thành viên của Akatsuki , dưới hình dạng nửa đen, nửa trắng.

Zetsu đen đã được tạo ra bởi Kaguya Ōtsutsuki ngay trước khi bà bị phong ấn Ten-Tails bởi con trai của bà Hagoromo và Hamura.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên